Organisatieadvies-oud

Organisatieadvies

Missie en visie

Is de huidige missie en visie van uw organisatie niet meer up to date, dan denk ik graag met u mee en adviseer ik u hoe deze weer up to date te krijgen, ook over de inhoud adviseer ik u graag.

Organisatie inrichting

Is uw organisatie in een volgende fase aangekomen en heeft u het idee dat de huidige inrichting daar niet meer bij past? ik spar en denk graag met u mee vanuit mijn kennis en ervaring.

Strategische personeelsplanning

Laat het u niet overkomen, dat u het gevoel heeft met lege handen te staan wanneer één van de ervaren medewerkers vertrekt. Met strategische personeelsplanning voorkomt u dat u in zo’n situatie in de problemen raakt. Hierover adviseer ik u graag. Indien u besluit met strategische personeelsplanning te gaan werken, neem ik u graag werk uit handen bij het kiezen en het implementeren van een methodiek en/of systeem.

Leeftijdsbewust personeelsbeleid/duurzame inzetbaarheid

Een onderwerp dat in veel organisaties hoog  op de agenda staat: hoe zorgen we ervoor dat de medewerkers zich blijven ontwikkelen zodat ze mee kunnen in de veranderende omgeving en veranderende organisatie? En nog belangrijker is de vraag: hoe kan de organisatie de medewerker ondersteunen om zelf te ontwikkelen? Om te beginnen maak ik een quick scan van het medewerkersbestand (leeftijdscategorieën, opleidingsniveau’s, lengte dienstverbanden), van de organisatie (voorkomende functies, opleidingsniveau’s etc.) en van de verwachte ontwikkelingen, die van invloed zijn op de organisatie. Met de uitkomsten geef ik u inzicht in de (te verwachten) knelpunten/dilemma’s. Ik adviseer u hoe u hierop kunt anticiperen. De uitwerking en implementatie van beleid, gericht op duurzame inzetbaarheid, doe ik ook graag voor u.

Functieprofielen en –beschrijvingen

Zijn uw functiebeschrijvingen verouderd? Komt het er niet van om functieprofielen op te stellen? Ik neem u dit werk graag uit handen. Ik verzamel de benodigde informatie middels gesprekken met de betrokken teamleiders en medewerkers. Bij het opstellen van de beschrijvingen en de profielen kunt u erop vertrouwen dat deze in verhouding  zijn met de beschrijvingen en profielen van de, andere voorkomende, functies. De taken,  verantwoordelijkheden en bevoegdheden  en resultaten worden duidelijk.     

Competentiemanagement

Wilt u zich, samen met uw medewerkers, meer richten op het versterken van de competenties ,maar weet u niet precies hoe of komt u er niet aan toe om hier eens goed voor te gaan zitten en dit waardevolle instrument uit te werken? Ik stel dit graag voor u op, op de manier die bij uw organisatie past. Wilt u ook de implementatie uitbesteden, dat neem ik graag van u over.

Werkoverleg en in- en externe communicatie

Niet tevreden over de communicatiestructuur? Leveren de werkoverleggen te weinig op in relatie tot de tijd die ze kosten? Ik onderzoek graag waar de knelpunten zitten en hoe we dit passend bij uw organisatie kunnen inrichten. Vervolgens stel ik een plan op met daarin de stappen, die genomen moeten worden, om tot het gewenste effect en rendement te komen.

Cultuur

De drie peilers medewerkers, structuur en cultuur zijn nauw met elkaar verbonden binnen de organisatie. Heeft u het idee dat de juiste medewerkers op de juiste plek zitten? En dat de teams  en de overlegvormen goed ingericht zijn , maar loopt het een en ander niet gesmeerd en blijven de resultaten achter bij wat u had verwacht? Heeft u het gevoel dat u niet de vinger op de zere plek kunt leggen? Dan is het de hoogste tijd het cultuuraspect onder de loep te nemen. Hiervoor hanteer ik verschillende methodes, die ik graag met u doorneem. Vervolgens stel ik een plan op, passend bij uw organisatie. Na afstemming met u, zal ik dit plan uitvoeren

Copyright – Völlink Personeelsadvies 2017 Powered by WordPress ontworpen door Rondom Internet

Visit Us On FacebookVisit Us On Linkedin