Personeelsadvies

Goed personeelsbeleid

Medewerkers bepalen voor een belangrijk deel het succes en de kwaliteit van uw organisatie. Bevlogen, betrouwbare en enthousiaste medewerkers zorgen met u voor een succesvolle onderneming. En zij zijn het gezicht  en het visitekaartje van uw organisatie.

Daarom is een goed personeelsbeleid noodzakelijk. Völlink Personeels- & Organisatieadvies helpt u graag bij het opzetten, uitvoeren en evalueren van een professioneel personeelsbeleid, dat bij uw organisatie past.

De onderwerpen, die in een professioneel personeelsbeleid  thuishoren zijn:

Ik begeleid werving- & selectieprocedures of gedeeltes hieruit, al naar gelang uw behoefte.

U kunt hierbij denken aan het opstellen van het profiel van de gewenste kandidaat, het opstellen van de vacaturetekst, het uitzetten van de vacature, de eerste screening van de binnengekomen reacties.

Op het gebied van arbeid heeft u met verschillende wetten en regels te maken. En deze veranderen ook nog eens regelmatig. Ik kan uw beleid en arbeidsovereen-komsten toetsen, en zonodig aanpassen, aan de vigerende wet- en regelgeving. Ook kan ik u attenderen op de, op komst zijnde, wijzigingen en vernieuwingen en adviseren hoe hier op te anticiperen.

De primaire arbeidsvoorwaarden zijn veelal vastgelegd in de cao. U kunt vaak wel zelf keuzes maken hoe u ze toepast. Dat geldt ook voor secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden. Een goed arbeidsvoorwaarden-beleid versterkt uw concurrentiepositie bij het aantrekken van sollicitanten. Dit wordt steeds belangrijker bij de aantrekkende economie, goede medewerkers zijn steeds moeilijker te vinden. Een onderscheidend arbeidsvoor- waardenbeleid, dat toegespitst is op uw medewerkers, zorgt er mede voor dat u uw medewerkers bindt en boeit.

Toepassen van arbeidsovereenkomsten, die passen bij de fase waarin uw organisatie zit en die voldoen aan de wettelijke eisen , kan een hoop narigheid voorkomen. Ik kan uw huidige arbeids- overeenkomsten screenen, voorstellen ter verbetering doen en zorgen voor formats, die aan de eisen voldoen.

Het verzamelen en bewaren van persoonsgegevens etc. is aan verschillende wet- en regelgeving gebonden. Ik screen uw dossiers beoordeel en bewaak ze. Bij afwijkingen zal ik voorstellen ter verbetering doen.

In een kleine organisatie is een personeelshandboek niet direct een voorwaarde, maar bent u gegroeid en heeft u meer medewerkers in dienst, hoe zorgt u er dan voor dat de medewerkers weten wat de “huisregels” zijn en wat hun rechten en plichten zijn?

Ik zet een Personeelshandboek op en onderhoud het, zo dat het geheel naar uw wensen is ingericht. En zo dat het medewerkers informeert.

Wat staat u te doen wanneer er een conflict dreigt  te ontstaan of  is ontstaan tussen u en een medewerker of tussen twee medewerkers? Afhankelijk van de situatie adviseer en/of ondersteun ik u bij een goed gesprek en bij disfunctioneringstrajecten, outplacementtrajecten  en ontslagprocedures.

Mijn aanpak hierin is om vooral te focussen op het voorkomen van verzuim. Mochten er desondanks medewerkers frequent of langdurend verzuimen, dan ondersteun ik u door de voortgang te bewaken en/of het casemanagement uit te voeren volgens de Wet verbetering Poortwachter. 

Copyright – Völlink Personeelsadvies 2017  Algemene voorwaarden  |   Privacybeleid

Ontwerp en hosting bij Rondom Internet

Foto’s en vormgeving bij VNW

Visit Us On FacebookVisit Us On Linkedin