Völlink Personeels & Organisatieadvies

Uw eigen deskundige personeelsadviseur?

Ik ben Inge Völlink uw

Wilt u, als ondernemer, een keer sparren over bestaande, mogelijke toekomstige dilemma’s of uitdagingen? Met iemand die u andere invalshoeken kan laten zien, goed kan luisteren, op de juiste momenten doorvraagt en goed kan analyseren? Dan bent u bij mij aan het juiste adres. Ik krijg energie van resultaten verbeteren en werkplezier verhogen.

Ik help u graag met mijn kennis en jarenlange ervaring.

In onze eerste persoonlijke afspraak vertelt u mij over de dillema’s waar u tegenaan loopt  of vraagstukken die u heeft op het gebied van personeel en/of organisatie. In dit gesprek zal ik u een aantal vragen stellen om zo een quick scan van uw organisatie en het personeelsbeleid te kunnen maken en zo duidelijk te krijgen waar het knelpunt  zit. Hierbij spelen drie aspecten een rol:

  • De medewerkers, met hun kennis en vaardigheden, inzet en motivatie.
  • De waarden en normen, missie en visie die terug te vinden zijn in de cultuur van uw organisatie.
  • De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de structuur van uw organisatie.

Tekening toevoegen van deze driehoek.

Op basis hiervan kan ik aan het eind van het gesprek direct terugkoppelen wat mijn bevindingen zijn en op welke wijze ik een antwoord kan geven op uw vraagstuk. Dit eerste gesprek is uiteraard geheel vrijblijvend.

Als we een samenwerking aangaan, stel ik een offerte op waarin ik duidelijk mijn plan van aanpak, het geschatte aantal uren en de kosten, beschrijf. Er zijn verschillende mogelijkheden: de samenwerking is gericht op één bepaald vraagstuk, op een project of middels een abonnement. Het gaat om maatwerk dat past bij uw organisatie en dat zorgt voor verbetering van uw ondernemersresultaat.

Völlink Personeels- & Organisatieadvies ondersteunt organisaties, die geen eigen afdeling Personeelszaken hebben, bij alle vragen en dilemma’s op het gebied van personeel- & organisatie (P&O). Dit doe ik binnen zowel profit als non-profit organisaties. U kunt mij inschakelen voor één vraag, voor een project of via een abonnement, kijk voor de verschillende mogelijkheden op Werkwijze. Met meer dan 20 jaar ervaring is Völlink Personeels-& Organisatieadvies uw deskundige personeels- & organisatieadviseur.

U bent als ondernemer steeds op zoek naar het verhogen van kwaliteit, nieuwe producten/diensten in de markt zetten en het verbeteren van uw bedrijfsresultaten.  De belangrijkste factor om dit te bereiken zijn de medewerkers. U richt zich op waar u goed in bent: het ondernemen, ik richt mij op de medewerkers.  Of het gaat om duurzame inzetbaarheid,  inrichten van zelfsturende teams, ontwikkeling van personeelsbeleid of de aanpak van ziekteverzuim: ik sta voor persoonlijke aandacht en een adequate aanpak.

“Alles wat aandacht krijgt groeit”

Ik ben heel geïnteresseerd in mensen en vooral in mensen in hun werk. Ik ben ervan overtuigd dat “aandacht” het sleutelwoord is voor succes. Ten eerste aandacht voor de klant. Aandacht van de ondernemer voor de medewerkers en voor hetgeen er speelt binnen teams. En aandacht van de medewerkers voor elkaar en voor hun werk.

Luisteren en verbindingen leggen zijn kwaliteiten waar ik veel aan heb bij het analyseren van vraagstukken en bij het inleven in een, voor mij nieuwe, organisatie. Ik ben ontwikkelingsgericht en vind het belangrijk om de ondernemer, de medewerkers en/of de teams inzicht te geven in waar het knelpunt zit. Dat inzicht vind ik belangrijk omdat ik daarmee de tools kan geven zodat ze op eigen kracht verder kunnen met hetgeen ik ze heb laten zien en ervaren.

Ik heb jarenlang als HR adviseur gewerkt in verschillende zorg- en welzijnsorganisaties. Per 1 december 2016 ben ik voor mezelf begonnen, omdat ik, na zeven jaar bij de laatste werkgever gewerkt te hebben, toe was aan een nieuwe uitdaging. Het idee om voor mezelf te beginnen speelde ik al langer mee, om dit goed vorm te geven moet je je handen en hoofd vrij hebben. Het opzetten van een eigen bedrijfje naast een drukke fulltime baan en een gezin etc was geen optie. Ik wilde iets nieuws, maar vond mijn vak nog steeds erg leuk en dat wilde ik niet loslaten. Met mijn gedrevenheid, resultaatgerichtheid moet het toch lukken iets voor mezelf te beginnen.

Daarnaast hebben in mijn privéleven een aantal ingrijpende gebeurtenissen plaatsgevonden, waardoor ik me realiseerde dat het belangrijk is voor jezelf te kiezen en zelf te zorgen dat elke dag een feestje is.

Heeft u de zaken goed voor elkaar?

Bent u pas gestart met een aantal medewerkers? Of  is uw organisatie behoorlijk gegroeid de laatste tijd? Dan heeft u uw handen vol aan waar u goed in bent: het ondernemen. Maar is de organisatie structuur wel meegegroeid, zijn de personele onderwerpen wel voldoende uitgewerkt, u weet dat het belangrijk is maar komt er in alle hectiek niet aan toe? Ik help u graag.

Het kan gaan over de volgende zaken:

inrichting organisatie

meedenken en adviseren over missie en visie en jaarplannen

strategische personeelsplanning

leeftijdsbewust personeelsbeleid/duurzame inzetbaarheid

functieprofielen/-beschrijvingen

competentiemanagement

werkoverleg en communicatie

Ook voor deze onderwerpen geldt maatwerk. Maatwerk waarbij ik rekening houd met de kennis, kunde, normen en waarden èn mogelijkheden binnen uw organisatie. En met de wettelijke regels, maatschappelijke- en politieke ontwikkelingen.

Goed personeelsbeleid

Medewerkers bepalen voor een belangrijk deel het succes en de kwaliteit van uw organisatie. Bevlogen, betrouwbare en enthousiaste medewerkers zorgen met u voor een succesvolle onderneming. En zij zijn het gezicht  en het visitekaartje van uw organisatie.

Daarom is een goed personeelsbeleid noodzakelijk. Völlink Personeels- & Organisatieadvies helpt u graag bij het opzetten, uitvoeren en evalueren van een professioneel personeelsbeleid, dat bij uw organisatie past.

De onderwerpen, die in een professioneel personeelsbeleid  thuishoren, zijn:( op de onderwerpen kan je klikken en dan ontvouwt zich de toelichting, deze heb ik na de laatste webpagina opgenomen)

Ik begeleid werving- & selectieprocedures of gedeeltes hieruit, al naar gelang uw behoefte .

U kunt hierbij denken aan het opstellen van het profiel van de gewenste kandidaat, het opstellen van de vacaturetekst, het uitzetten van de vacature, de eerste screening van de binnengekomen reacties.

Op het gebied van arbeid heeft u met verschillende wetten en regels te maken. En deze veranderen ook nog eens regelmatig. Ik kan uw beleid en arbeidsovereenkomsten toetsen, en zonodig aanpassen, aan de vigerende wet- en regelgeving. Ook kan ik u attenderen op de, op komst zijnde, wijzigingen en vernieuwingen en adviseren hoe hier op te anticiperen

De primaire arbeidsvoorwaarden zijn veelal vastgelegd in de cao. U kunt vaak wel zelf keuzes maken hoe u ze toepast. Dat geldt ook voor secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden. Een goed arbeidsvoorwaardenbeleid versterkt uw concurrentiepositie bij het aantrekken van sollicitanten.  Dit wordt steeds belangrijker bij de aantrekkende economie, goede medewerkers  zijn steeds moelilijker te vinden.  Een onderscheidend arbeidsvoorwaardenbeleid, dat toegespitst is op uw medewerkers,  zorgt er mede voor dat u uw medewerkers bindt en boeit.

De primaire arbeidsvoorwaarden zijn veelal vastgelegd in de cao. U kunt vaak wel zelf keuzes maken hoe u ze toepast. Dat geldt ook voor secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden. Een goed arbeidsvoorwaardenbeleid versterkt uw concurrentiepositie bij het aantrekken van sollicitanten.  Dit wordt steeds belangrijker bij de aantrekkende economie, goede medewerkers  zijn steeds moelilijker te vinden.  Een onderscheidend arbeidsvoorwaardenbeleid, dat toegespitst is op uw medewerkers,  zorgt er mede voor dat u uw medewerkers bindt en boeit.

Het verzamelen en bewaren van persoonsgegevens etc. is aan verschillende wet- en regelgeving gebonden. Ik kan uw dossiers hierop screenen, beoordelen en bewaken. Bij afwijkingen zal ik voorstellen ter verbetering doen.

In een kleine organisatie is een personeelshandboek niet direct een voorwaarde, maar bent u gegroeid en heeft u meer medewerkers in dienst, hoe zorgt u er dan voor dat de medewerkers weten wat de “huisregels” zijn en wat hun rechten en plichten zijn?

Ik kan een Personeelshandboek opzetten en onderhouden, dat geheel naar uw wensen is ingericht. En dat medewerkers informeert.

Wat staat u te doen wanneer er een conflict dreigt te ontstaan of al is ontstaan tussen u en een medewerker of tussen twee medewerkers. Afhankelijk van de situatie kan ik u adviseren en ondersteunen bij een goed gesprek en bij disfunctioneringstrajecten, outplacementtrajecten en ontslagprocedures.

Mijn aanpak hierin is om vooral te focussen op het voorkomen van verzuim. Mochten er desondanks medewerkers frequent of langdurend verzuimen, dan ondersteun ik u door de voortgang te bewaken en/of het casemanagement uit te voeren volgens de Wet verbetering Poortwachter. 

Trainingen en workshops

Alle trainingen zijn maatwerk, afgestemd op de medewerkers, het team en de organisatie. 

Voor teams

communicatie en feedback

effectief vergaderen

teambuilding

klantgericht werken

Voor leidinggevenden

conflicthantering

selectiegesprekken

ziekteverzuimbegeleiding

Voor individuele medewerkers

loopbaantraject

solliciteren

In onze eerste persoonlijke afspraak vertelt u mij over de dillema’s waar u tegenaan loopt  of vraagstukken die u heeft op het gebied van personeel en/of organisatie. In dit gesprek zal ik u een aantal vragen stellen om zo een quick scan van uw organisatie en het personeelsbeleid te kunnen maken en zo duidelijk te krijgen waar het knelpunt  zit. Hierbij spelen drie aspecten een rol:

  • De medewerkers, met hun kennis en vaardigheden, inzet en motivatie.
  • De waarden en normen, missie en visie die terug te vinden zijn in de cultuur van uw organisatie.
  • De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de structuur van uw organisatie.

Tekening toevoegen van deze driehoek.

Op basis hiervan kan ik aan het eind van het gesprek direct terugkoppelen wat mijn bevindingen zijn en op welke wijze ik een antwoord kan geven op uw vraagstuk. Dit eerste gesprek is uiteraard geheel vrijblijvend.

Als we een samenwerking aangaan, stel ik een offerte op waarin ik duidelijk mijn plan van aanpak, het geschatte aantal uren en de kosten, beschrijf. Er zijn verschillende mogelijkheden: de samenwerking is gericht op één bepaald vraagstuk, op een project of middels een abonnement. Het gaat om maatwerk dat past bij uw organisatie en dat zorgt voor verbetering van uw ondernemersresultaat.

Maak geen afspraak

Völlink Personeels- & Organisatieadvies

Inge Völlink

Zwartwatersweg 89, 9402 SM Assen

tel.nr.: 0592 – 346 304

mobiel: 06 10 87 50 50

email: info@vollinkpersoneelsadvies.nl 

KvKnummer: 67 37 10 51

BTW nummer: NL 1939.42.549.B.01

Bankrekeningnr: NL61 SNSB 09 46 24 58 94

Copyright – Völlink Personeelsadvies 2017 Powered by WordPress ontworpen door Rondom Internet

Visit Us On FacebookVisit Us On Linkedin